Bringing industrial experience to railway!

Latronix utvecklar, tillverkar och säljer industriella lasrar, handhållna mätinstrument och kundanpassade avstånds- och dimensionsmätsystem. Tack vare vår breda kompetens inom mätteknik och bildbehandling kan vi lösa komplicerade mätproblem effektivt och med hög noggrannhet.

Vår Euclides Measuring System baserad på trianguleringsteknik (kamera och laser) ger hög noggrannhet vid hög hastighet. Latronix framkantsteknologier är ...

"Beröringsfri mätning av snabba dynamiska förlopp med mycket hög noggrannhet.” och
”Beröringsfri mätning i stora mätområden med mycket hög noggrannhet.”

Rälsprofil och spårviddsmätning

Euclides Rail Profile identifierar automatiskt rältypen och jämför mätdata med den korrekta referensprofilen för att räkna ut rälslitaget. Förutom att spara mätdata, så sparas kontinuerligt hela rälprofiler för senare access och analys. Euclides Rail är ett kraftfullt verktyg för t ex mätvagnar och slipmaskiner. Spårvidden kan mätas med ett komplett Rail Profile Measurement System i utförande enligt ritningen nedan, där även rälprofilmätning ingår, eller med två stycken Rail Profile mätmoduler placerade närmast spårmitt.

Euclides Rail Profile Measuring System Euclides Rail Profile Measuring System

Mätning av kontaktedningsslitage

OWLSIII mäter kontaktledningarnas slitage med hög mätfrekvens. Avancerade algoritmer beräknar kontaktledningarnas slitage med hög noggrannhet.

Overhead Line Overhead Line

Höjd- och sidoläge på kontaktledning

Latronix senaste generation av Euclides OWLS, kallad OWLSIII, mäter kontaktledningarnas position i höjd- och sidoläge med mycket hög noggrannhet. Standardutförande är med mätområde mellan 4800 - 6200 mm från räls överkant (höjd) och -600 to +600 mm (sidled) från spårmitt. Andra mätområden finns som option. Mätningarna kan övervakas i realtid och i efterhand analyseras med hjälp en kraftfull mjukvara.

OWLS Analyze