Argon lasrar

Egenskaper
  • Laserkropp och kraftaggregat i en och samma enhet
  • Upp till 600mW uteffekt med luftkylning
  • Ingen installationsproblematik, levereras komplett och körbar
  • Låg vikt. Hela system från 5.9kg
  • Går på hushållsström
  • Mycket robust konstruktion
  • Kräver inget underhåll eller rengöring
  • Mycket hög driftsäkerhet

Stellar PRO-serien

Stellar PRO används huvudsakligen inom forskning, utbildning och i OEM applikationer.

Stellar PRO
Våglängd Max. uteffekt TEMoo Multi-Mode Polarisering
457nm 10mW
20mW
488nm 50mW
100mW
514nm 50mW
100mW
Multi-Line 150mW
300mW 

Stellar PRO Select

Stellar PPRO Select har samma egenskaper som Stellar PRO men med möjlighet att välja mellan fyra olika våglängder (457nm, 488nm, 514nm eller multi-line).

Stellar Pro L-serien

Stellar Pro L är en luftkyld högeffektlaser som används inom forskning, utbildning och i OEM applikationer.

Stellar PRO L
Våglängd Max. uteffekt TEMoo Multi-Mode Polarisering
457nm 20mW
40mW
488nm 100mW
200mW
514nm 100mW
200mW
Multi-Line 300mW
600mW

Stellar PRO L Select

Stellar PRO L Select har samma egenskaper som Stellar PRO L men med möjlighet att välja mellan fyra olika våglängder (457nm, 488nm, 514nm eller multi-line).

Stellar ET-serien

Stellar ET

Stellar ET är en lågprislaser för användning inom underhållsindustrin. t.ex. lasershower.

Våglängd Max. uteffekt TEMoo Multi-Mode Polarisering
Multi-Line 150mW
Multi-Line 300mW