Byggindustri och arkitekter

Byggindustri och arkitekter

Här nedan presenteras några av våra produkter vi erbjuder för användning inom byggindustri, av hantverkare och arkitekter.

Bygglasrar

Vi erbjuder bygglasrar som används bl.a. vid planering av byggplatser, kontrollmätning, höjd- och vinkelmätning, betongarbeten, takläggning mm.

Avvägare

Vi erbjuder digitala och analoga avvägare med robust konstruktion för användning inom byggindustrin, gruvor och stenbrott, jordbruk, för kartläggning, volymkontroll mm.

Linjelaser för positionering

LinoL2 är den perfekta riktningsverktyget, oavsett om det är tavelupphängning, kakelläggning eller tapetsering på gång. Genom att använda LinoL2 slipper man omständliga linjedragningar.

Beröringsfri mätning med millimeternoggrannhet

Vi erbjuder små handhållna mätare för avstånds-, höjd-, volym-, area och vinkelmätning.