Medicin och forskning

Medicin och forskning

Här nedan presenteras några av våra produkter vi erbjuder för användning inom medicin och forskning.

Laserskanner LS100

Laserskannern LS100 är framtagen av Latronix. LS100 är en positioneringsutrustning med extremt hög noggrannhet, som ska användas för att se till att patienter som skall strålbehandlas ligger på ett riktigt sätt. Vi hoppas att LS100 ska hjälpa sjukvården att förlänga livet och förbättra livskvaliteten för tusentals cancerpatienter.

Positioneringslaser i behandlingsrum

Vi tillverkar riktlasrar som används i behandlingsrum på sjukhus över hela världen. Lasrarna bildar kors från tre håll vilka hjälper sjukhuspersonal att placera patienter rätt inför strålbehandling av cancer.

Beröringsfri nivåmätning

LaserLev är framtagen för att med extrem noggrannhet kunna följa nivåförändringar. Utrustningen används bland annat för att mäta nivåförändringar på gel i kolonner.

Beröringsfri breddmätning

Euclides Lab är framtagen för att mäta bland annat bredder med hög precision. Utrustningen är i bordsstorlek och används i olika laboratorier.