Gruvindustri

Gruvindustri

Här nedan presenteras några av våra produkter framtagna för gruvindustrin.

Gruvlasrar

Vi har tagit fram en serie lasrar som är speciellt framtagna för användning i gruvor och andra tuffa miljöer. Gruvlasern är helt ingjuten och tål slag och hårda tag utan problem. Den är inbyggd och monterad i ett kraftigt hölje. Gruvlaser används bland annat i gruvor för att rikta in borraggregat.

Beröringsfri mätning av tunnlar

Med mätsystemet Euclides Tunnel kan väggar inne i tunnlar skannas av. Utrustningen består av konturmätare vilka lägger ut laserpunkter eller laserlinjer på tunnelväggen. Avståndet till varje punkt i linjerna registreras av en kamera och beräknas med hög precision.

De uträknade konturavstånden sammanförs till en heltäckande yta och presenteras grafiskt i ett lättanvänt användarprogram.

Euclides Tunnel placeras längst fram eller längst bak på tåget. Mätsystemet registrerar tunnelns inre kontur och sammanfogar detta till en yta.