Övrig industri

Övrig industri

Här nedan presenteras några av våra produkter framtagna för industrin.

Beröringsfri breddmätning av en eller flera banor

MWS, Multiple Width System, är ett beröringsfritt mätsystem som mäter bredden av en eller flera banor i t.ex. pappersmaskin, skärmaskin, valsverk mm.

Lasrar för positionering av verktyg

Våra punkt-, linje- och krysslasrar används inom flera olika industrier för positionering av verktyg. I sågverk och inom stenindustrin används laser för att ställa in t.ex. sågen. Laser kan även användas för positionering av borr eller som riktljus vid spiklinje.

Laser för kvalitetskontroll

Genom att låta en punktlaser belysa en glasyta och studera punktens reflex kan man i vissa fall kontrollera glaskvaliteten.

Beröringsfri avståndsmätning inom verkstadsindustrin

Våra laseravståndsmätare används inom verkstadsindustrin för att beröringsfritt mäta längden av olika objekt före kapning. Med hjälp av den medföljande processormodulen kan man ställa in t.ex. inverterad mätning, nollställa mätaren på ett vist avstånd, ställa in larmgränser mm.

Positionering av lyftkranar

Våra handhållna avståndsmätare XL serien är ett utmärkt hjälpmedel för att positionera lyftkranar. Modellen 1000XL mäter upp till 1000m avstånd beröringsfritt.