Övervakning

Övervakning

Här nedan presenteras några av våra produkter vi erbjuder för användning inom övervakning.

Kamerasystem för övervakning

Vi erbjuder enskilda kameror eller hela kamerasystem för processövervakning inom tillverkningsindustrin.

Detektorsystem med larm

Vårt detektorsystem WS-05 används för detektering av t.ex. trådbrott inom tillverkningsindustrin. Detektorsystemet består av laser och detektor riktade mot varandra. Om en tråd passerar genom laserstrålen, bryts strömmen i detektorn ett ögonblick och en signal uppstår som är en indikering av att något passerat mellan lasern och detektorenheten.

Avståndsmätare med larmgränser

Vi erbjuder avståndsmätare och processormoduler med larmutgångar för övervakning inom olika industrier. Sådana fall är t.ex. nivåmätning i tank med larmgränser, avståndsmätning vid positionering av truck vid kajkant, längdmätning av olika objekt mm.