Papper och trä

Papper och trä

Här nedan presenteras några av våra produkter framtagna för användning i pappersbruk och sågverk.

System för breddmätning av pappersrullar

Vårt breddmätningssystem Euclides Width är framtaget för att mäta och kontrollera bredden på pappersrullar inför paketeringen. Mätsystemet är helt beröringsfritt och mäter extremt snabbt med hög noggrannhet.

Euclides Width finns i två varianter; dels Euclides Width RT (Roll Through) för att mäta bredden på rullar från sidan av en matarbanan, dels Euclides SM (Stop to Measure) som mäter på rullar som själva rullar från matarbana till paketeringsutrustning.

Breddmätning av en eller flera banor

MWS, Multiple Width System, är ett beröringsfritt mätsystem som mäter bredden av en eller flera banor i t.ex. pappersmaskin, skärmaskin, valsverk mm.

Diametermätning av pappersrullar

Diametermätaren Euclides Diameter mäter diametern på rörliga eller stillastående rullar med hög precision. Euclides Diameter finns i olika varianter.

Bredd-, längd- och rätvinklighetsmätning av pappersark

Euclides SHEET mäter pappersark från A4 till 1700x1700m med mycket hög noggrannhet. Kalibreringen sker automatiskt mot det inbyggda referensmönstret.

Längdmätning av brädor

Längdmätningssystemet Euclides Distance passar utmärkt för att snabbt och noggrant mäta upp brädornas längd. Euclides Distance är uppbyggd av kamera och en till flera lasrar vilka tillsammans registrerar brädornas längd.

Längdmätning av stockar

Euclides Distance kan även användas för att t.ex. mäta längden av stockar inför sågningen.

Inställning av sågen med laserriktljus

Latronix lasrar används över hela världen för att ställa in maskiner, bland annat sågar. En projicerad laserlinje visar exakt var sågklingan hamnar på virket.