Samhälle och fritid

Samhälle och fritid

Här nedan presenteras några av våra produkter vi erbjuder för användning inom samhälle och fritid.

Placering av höjdfordon

Med hjälp av avståndsmätaren XL går det enkelt att snabbt avgöra var fordonet skall placeras. Därmed sparas ovärderlig tid vid räddningsaktioner. Det finns brandkårer som har en XL mätare placerad i alla höjdfordon.

Mätning av säkerhetsavstånd

XL serien mätare kan även användas när det är omöjligt att komma nära målet eller när det finns risk för explosion.

Dokumentering av olycka

Vid olyckor är det viktigt att dokumentera var olika händelser ägt rum. Det kan vara exempelvis bromsspår eller glassplitter. Till detta kan våra avståndsmätare vara till hjälp.

Beröringsfri avståndsmätning

Ibland kan det vara svårt att uppskatta avståndet med bara ögat. Våra XL och LH serien avståndsmätare är ett utmärkt hjälpmedel vid avståndsmätning t.ex. på golfbanan, på bågskytteklubben, för uppmätning av skog och mark.