Transport och järnväg

Transport och järnväg

Här nedan presenteras några av våra produkter framtagna för användning inom transport och järnväg.

Beröringsfri mätning av höjd- och sidoläge på kontaktledning

Latronix senaste generation av Euclides OWLS, kallad OWLSIII, mäter kontaktledningarnas position i höjd- och sidoläge med mycket hög noggrannhet.

Rälprofil och spårviddsmätning

Euclides Rail är ett kraftfullt verktyg för t ex mätvagnar och slipmaskiner.

Trucklaser för positionering

TRC serien lasrar är specifikt framtagna för klämaggregat och underlättar vid lyft av bland annat pappersrullar. Lasrarna är även lämpliga till vanliga gaffeltruckar. Genom att använda TruckLaser ökar man effektiviteten och precisionen samtidigt som hanteringsskadorna minskar.

Säkerhetssystem för truckar

Vi har tagit fram säkerhetssystem till truckar som arbetar i närheten av kajkanter. Systemet varnar föraren och bromsar trucken automatiskt om den kommer för nära kanten.

Kamerasystem för trafikövervakning

Våra CMOS kameror kan användas för att t.ex. räkna bilar vid trafikljus, mäta trafiktäthet för statistik, detektering av cyklister och fotgängare vid trafikljus, hastighetsövervakning av bilar, utläsning av registreringsnummer i svåra ljusförhållanden mm.