Lösningar för effektiv precisionsmätning

Latronix utvecklar, tillverkar och säljer industriella lasrar, handhållna lasermätinstrument och industrianpassade precisionsmätsystem. Med vår stora kompetens inom mätteknik och bildbehandling kan vi effektivt lösa komplicerade mätproblem med hög noggrannhet.

Mätsystem Industrisensorer Processormoduler
Beröringsfria mätsystem Industrisensorer Processormoduler
Nivåmätare Handhållna mätare Lasrar
Nivåmätare Handhållna mätare Lasrar
Kameror Säkerhetsprodukter
Kameror Säkerhetsprodukter