Bringing industrial experience to railway!

Latronix utvecklar, tillverkar och säljer industriella lasrar, handhållna mätinstrument och kundanpassade avstånds- och dimensionsmätsystem. Tack vare vår breda kompetens inom mätteknik och bildbehandling kan vi lösa komplicerade mätproblem effektivt och med hög noggrannhet.

Vår Euclides Measuring System baserad på trianguleringsteknik (kamera och laser) ger hög noggrannhet vid hög hastighet. Latronix framkantsteknologier är ...

"Beröringsfri mätning av snabba dynamiska förlopp med mycket hög noggrannhet.” och
”Beröringsfri mätning i stora mätområden med mycket hög noggrannhet.”

Höjd- och sidoläge på kontaktledning

Latronix senaste generation av Euclides OWLS, kallad OWLSIII, mäter kontaktledningarnas position i höjd- och sidoläge med mycket hög noggrannhet. Standardutförande är med mätområde mellan 4800 - 6200 mm från räls överkant (höjd) och -600 to +600 mm (sidled) från spårmitt. Andra mätområden finns som option. Mätningarna kan övervakas i realtid och i efterhand analyseras med hjälp en kraftfull mjukvara.

OWLS Analyze

Mätning av kontaktedningsslitage

OWLSIII mäter kontaktledningarnas slitage med hög mätfrekvens. Avancerade algoritmer beräknar kontaktledningarnas slitage med hög noggrannhet.

Overhead Line Overhead Line

Rälsprofil och spårviddsmätning

Euclides Rail Profile identifierar automatiskt rältypen och jämför mätdata med den korrekta referensprofilen för att räkna ut rälslitaget. Förutom att spara mätdata, så sparas kontinuerligt hela rälprofiler för senare access och analys. Euclides Rail är ett kraftfullt verktyg för t ex mätvagnar och slipmaskiner. Spårvidden kan mätas med ett komplett Rail Profile Measurement System i utförande enligt ritningen nedan, där även rälprofilmätning ingår,  eller med två stycken Rail Profile mätmoduler placerade närmast spårmitt.

Euclides Rail Profile Measuring System Euclides Rail Profile Measuring System

Euclides OWLS

Beröringsfri mätning av kontaktledning med mycket hög noggrannhet

Euclides OWLS, Overhead Wire Laser System, mäter beröringsfritt kontaktledningens position med hög noggrannhet. Mätutrustningen, som består av fyra mätare, är utformad för montering på fordonet liftmotorvagn, LMV. Rälsens överkant är mätsystemets nollreferens. De två konturmätarna som är monterade under arbetsfordonet lämnar kontinuerligt data om referensytan och positionen av rälsens överkant. Kontaktledningsmätarna är monterade rakt ovanför rälsmätarna på arbetsfordonet. Konturmätarna korrigerar för fordonets krängnings- och fjädringsrörelser. Ett längdmätningssystem håller reda på vart mätvagnen befinner sig på spåret i förhållande till startpositionen.

Rälsmätare installerad under arbetsfordon
Egenskaper
 • Beröringsfri mätning med mycket hög precision.
 • Robust konstruktion designad för utomhusmiljö, påverkas inte av nederbörd, temperaturvariationer eller vibrationer.
 • Snabb mätning, över tusen konturer/s.
 • Väl beprövat system som klarar mätning dygnet runt, år efter år, utan avbrott.
 • Analysprogram för bearbetning av stora mängder mätdata.

Mätprogram OWLS

Insamlad mätdata presenteras löpande på en bärbar dator. Mätprogrammet OWLS Measure Release 1 är lättanvänt och kan anpassas efter kundens önskemål. Alla mätare kan styras via Ethernet nätverk.

Möjligheter med mätprogrammet OWLS Measure:
 • Se mätdata i realtid (höjd och läge)
 • Zooma i grafer
 • Skriva in anteckningar som knyts till viss mätpunkt
 • Se mätarstatus
 • Starta/stoppa mätning
Analysverktyg

Analysverktyget OWLS Analyze Release 5 är mycket omfattande. Det är designat för att användaren lättare ska kunna analysera stora mängder mätdata.

Möjligheter med analysverktyget OWLS Analyze:
OWLS Analyze
 • Visualisera mätdata grafiskt
 • Visualisera avvikelser från gränsvärden grafiskt
 • Analysera var vändpunkterna finns i mätdata
 • Matcha mätdata mot BIS/Bartrad information
 • Lägga till eller ta bort vändpunkter
 • Ändra gränsvärden
 • Ändra mätinformation
 • Spara ändrade mätfiler
 • Zooma i grafer
 • Lägga till anteckningar
 • Utföra vertikal och horisontell offset (korrigera för kilometrar)
 • Exportera PDF rapporter (upphängningsrapporter, höjdförändringsrapporten, åtgärdslistor, grafiska rapporter)
Optisk triangulering

Mätmetod

Avståndsmätarna arbetar med optisk triangulering, dvs. en laserlinje belyser ett snitt av en yta, i detta fall räls och kontaktledning. Kameran som sitter på ett fast avstånd och vinkel registrerar den belysta linjen.