Euclides Surface System

Beröringsfri yt- och konturmätning med mycket hög noggrannhet

Euclides Surface används för att skanna av ytor med mycket hög noggrannhet och tillförlitlighet. Ytorna kan vara allt från människokroppen, järnvägsräls och slippapper. Systemet kan vid behov anpassas efter kundens önskemål.

Optisk triangulering
Egenskaper
  • 3-dimensionell mätning på objekt där ett vanligt visionssystem inte räcker till
  • Avancerad programvara beräknar önskade nyckelvärden, t.ex. bredd, diameter, kupighet, ojämnhet, förflyttning etc.
  • Snabb mätning. Över hundra konturer/s
  • Mycket hög noggrannhet
  • Flera konturmätare kan kopplas ihop i ett nätverk, t ex för att mäta objekt från flera håll samtidigt
  • En laserlinje belyser ett snitt av en yta vilken registreras av en digitalkamera
Gränssnitt

Insamlad data presenteras på en dataskärm eller LED-display(er). Analysprogrammen är lättanvända och anpassas till kundens behov. Alla mätare kan styras via RS232/RS422/RS485 eller Ethernet-nätverk.

Exempel på löst mätfall

Euclides Surface används i en spårvagnsapplikation för att mäta asfaltens höjd i förhållande till rälsen. Mätsystemet sitter monterat på en specialbyggd spårvagn och mäter mot rälsen ca 50 konturer per sekund. Fem sådana konturmätare är ihopkopplade i ett nätverk som mäter på bägge rälsarna, mitt under vagnen och utanför rälsen på bägge sidor. Noggrannheten är betydligt bättre än 1mm i sidled och 2mm i höjdledd.

Insamlad mätdata kan efter avslutat mätpass kontrolleras och utvärderas i ett användarvänligt gränssnitt framtaget tillsammans med slutanvändaren (se bilden längst ned).

Användarprogram

Bilderna visar området runt järnvägsräls med rälsen tydligt synlig.