Fragor

Vanliga frågor och svar

Vad är laser?

Laser är en förkortning av Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation det vill säga ljusförstärkning genom stimulerad strålning.

Ljus finns i olika våglängder. Människan ser det synliga ljuset, med en våglängd på 350-680nm. Laserljus skiljer sig från vanligt vitt ljus (synligt ljus) genom att det INTE är diffust, utan monokromatiskt, av en enda våglängd. Jämför med ljuset från en vanlig hushållslampa där ljuset sprids i alla olika riktningar.

Andra egenskaper som är speciellt för laserljus är att det är parallellt och även koherent vilket innebär att frekvensen är stabil. Ljuset är alltså fokuserat och samlat i ett strålknippe. Tillsammans gör dessa egenskaper att laserljuset har en hög intensitet per tids- och ytenhet.

Är laser farligt?

Man delar in laserljus i olika säkerhetsklasser beroende på effekt och fokus. På varje laserenhet finns tydliga instruktioner på vilken klass lasern tillhör. Latronix AB säljer lasrar upp till laserklass 4 vilka även är farliga för huden.

Är det farligt att lysa med laser på kroppen?

En laser av klass 3R är farlig för näthinnan i ögat. Latronix AB säljer lasrar upp till laserklass 4 vilka även är farliga för huden.

Kan en laserpekare vara farlig?

En vanlig laserpekare (av den typen som finns att köpa i vanliga affärer) är normalt inte farlig för ögat. Det innebär dock INTE att man skall titta rakt in i en laserstråle! Detta eftersom det på marknaden finns billiga lasrar av tvivelaktig kvalitet. Det är inte omöjligt att dessa lasrar är felmärkta!

Vilka våglängder är synliga för ögat?

Ögat kan uppfatta ljus från 350nm (violett) till ca 680nm (djuprött).

Är ögat känsligare för grönt ljus än för rött?

Ja, så är det faktiskt. Ögat är som känsligast för grönt ljus (runt 500nm) och känsligheten avtar ju längre bort från grönt man kommer. Det innebär att en 6mW, 532nm (grön) laserlinje ser ungefär lika ljusstark ut som en 18mW, 638nm (röd) laserlinje.

Vad ska man tänka på när man använder laser?

En laser av klass 3R är farlig för ögat. En laser av klass 4 är även farlig för huden. Under inverkan av optik, till exempel ett förstoringsglas, så kan även en laser av en lägre säkerhetsklass bli farlig. Det är därför viktigt att aldrig låta barn leka ensam med en laser!

Vilken laservåglängd ska jag välja för min kamera?

Det beror helt på kameran. Många CCD-kameror är känsligast för rött (600nm) eller till och med infrarött (högre än 700nm). En del av de nyare kamerorna på marknaden har en känslighet som mer liknar ögats, dvs. är känsligast för grönt. Du kan få mer information från kameraleverantören.

Finns det något sätt att öka signal/brusförhållandet i min kamera/laserapplikation?

Använd ett smalt färgfilter som släpper igenom laserns våglängd men stoppar övrigt ljus.

Till vad används en modulerad laser?

Med en modulerad laser kan man till exempel styra pulsfrekvensen, dvs. hur lasern tänds och släcks. Man kan alltså på det sättet få den att blinka på önskat sätt. Det är även möjligt att reglera laserns uteffekt från noll- till max.