Industrisensorer

Vi erbjuder ett komplett sortiment beröringsfria industrisensorer baserade på LED, laser eller ultraljud för mätning i industriell miljö. Sensorerna kan med fördel användas i olika industriella miljöer för en mängd mätapplikationer. Vilken som passar din applikation beror på mätområde, noggrannhetskrav och önskad mäthastighet.

Lasersensorer

Lasergivare

Lasersensorer kan med fördel användas för t.ex. avståndsmätning, nivåmätning, positionering, detektering av olika föremål och tjockleksmätning. Mättekniken som används i sensorerna är antingen optisk triangulering (för mätning med hög noggrannhet) eller fasmätning (för mätning av långa avstånd).

Mätområdet är från 0.5mm upp till flera meters avstånd, upplösningen från 0.0001mm. Tack vare den analoga eller digitala utsignalen blir sensorerna lätta att integrera i befintligt styrsystem.

Ultraljudsgivare

Ultraljudsgivare

Ultraljudsgivare kan med fördel användas för avståndsmätning och detektering av olika föremål. Givarna klarar av att mäta, förutom fasta föremål, mot tranparanta eller blanka objekt och t.ex. vätskor.

Mätområdet är från 200mm upp till flera meters avstånd, noggrannheten från 2% av mätområdet. Utsignalen är binär eller analog och väljs beroende på din mätapplikation.