Kundservice

Leverans

Våra produkter kontrolleras och testas noggrant före leverans. I leveransen ingår testprotokoll och användarmanual med detaljerad beskrivning och handhavande.

Garanti

Vi erbjuder 12 månaders garanti räknad från leveransdagen för fel på produkter som kan hänföras till fabrikations- eller konstruktionsfel. Garantin gäller under förutsättning att produkterna används med normal varsamhet och på avsett sätt.

Teknisk support

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina tekniska frågor om våra produkter.

Service

Trots hög kvalitet och noggrann leveranskontroll kan det vara bra att göra en årlig servicekontroll för bl.a. justeringar och kalibrering. Ibland reparation eller utbyte av ingående komponenter är också nödvändigt.

Kontakta oss

Telefon 08-446 48 30
Fax 08-446 48 39
E-post: service@latronix.se
Internet: www.latronix.se