Laseravståndsmätare LH Kombi

För mätning av långa avstånd, höjd och vinklar

Handhållen avståndsmätare LH Kombi

Den lättanvända LH Laser Kombi ger snabba och noggranna besked om avstånd och höjder. Mätinstrumentet är ett perfekt hjälpmedel för polis, räddningstjänst, ingenjörer, byggnadsarbetare, kranmontörer, telearbetare, skogsarbetare (trädhöjdsmätning vid t.ex. skogstaxering och uppmätning av skogsbestånd) mm.

LH Laser kombi mäter förutom avstånd, höjd och vinkel på önskat mätobjekt. Den inbyggda vinkelgivaren ger en noggrannhet på mer än 0.5°, vilket ger en höjdnoggrannhet på ±0.4m. Samtliga modeller har en längdnoggrannhet på ±0.5m och drivs med ett vanligt 9V batteri.

Laseravståndsmätaren skickar ut en för ögat ofarlig IR-stråle mot önskat mätobjekt. Strålen reflekteras tillbaka till mätaren, tiden räknas ut och omvandlas till ett avstånd.

Ny modell av handhållen avstånds- och höjdmätare med ökad mätnoggrannhet!

InSight 400LH-Pro är den senaste modellen avståndsmätare i produktserien LH. Mätområdet är från 3.6m upp till 365m mot naturliga ytor och upp till 548m mot reflektor, noggrannheten är 30cm.

Tekniska data InSight 400LH InSight 400LH-Pro InSight 1000LH
Mätnoggrannhet avstånd ±0.5m ±30cm ±0.5m
Mätnoggrannhet höjd ±0.4m ±0.4m ±0.4m
Räckvidd 3.5-365m 3.5-365m 3.5-935m
Mätområde mot reflektor 0.3-1000m 3.5-548m 3.5-1300m
Mätenhet meter eller yard
Färg gul
Vikt 300g
Storlek 130x100x45mm
Batteri 1x9V blockbatteri
InSight

InSight serien avståndsmätare visar det uppmätta avståndet även i den interna LED displayen.

Funktioner

Mode 0 - Avståndsmätning från ögat till objektet
Mode 1 - Horisontell avståndsmätning
Mode 2 - Höjdmätning i två punkter
Mode 3 - Höjdmätning i tre punkter
Mode 4 - Vinkelmätning i grader eller procent