Övrigt

Mätteknik

Latronix AB utnyttjar olika mätteknik i sina mätsystem. På de följande sidorna kan du läsa om optisk triangulering och fasmätningsprincipen.

Laserklass och säkerhet

Laserapparater används inom många områden, t ex avståndsmätning, riktlaser och för medicinsk behandling. Enligt Statens strålskyddsinstituts föreskrifter SSEN 60825-1 utgåva 3 tillägg A1 (2004-01-01) delas laserapparater in i sex olika klasser - 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4, där klass 4 är den som ger starkaste laserstrålningen.

Frågor och svar

Under denna rubrik har vi samtal ett antal frågor och svar som rör lasrar, laserkomponenter och tillbehör, kameror och mätteknik. Kontakta oss gärna om du inte hittar svar på just dina frågor!

Broschyrmaterial

Ladda ner information om våra produkter eller broschyrmaterial med detaljerad beskrivning och tekniska specifikationer.