Produkter

Mätsystem

Euclides Width System

Dimensionsmätsystem för beröringsfri mätning av snabba dynamiska förlopp med mycket hög noggrannhet. Dimensioner och profiler i små och stora mätområden mäts och analyseras av Euclides med tillhörande programvara.

Industrisensorer

Industrisensorer

LED, laser och ultraljudssensorer för noggrann beröringsfri mätning. Vi erbjuder sensorer från 2mm mätområde upp till flera meter. Samtliga sensorer har extremt hög noggrannhet och använder LED, laser eller ultraljud. Sensorerna är optimala i många mätapplikationer.

Processormoduler

Processormodul MiniPede

MiniPede och CentiPede är två av våra processormoduler med eller utan display. De kan användas med ett brett sortiment sensorer med analog eller digital utsignal för enkel och tillförlitlig mätvärdesbehandling.

Nivåmätare

Nivåmätare LaserLev

Beröringsfria nivåmätare med laser eller ultraljud för snabb och noggrann mätning av vätskenivåer. LaserLev är en lättanvänd och mångsidig nivåmätare med mycket hög noggrannhet. Installationen är enkel, mätaren placeras längs med den yta eller det föremål på vilken en förändring skall mätas.

Handhållna mätinstrument

XL mätare

Förutom industrianpassade system säljer Latronix även smidiga, handhållna mätinstrument för avstånds- höjd- och volymberäkningar. Disto mätarna används för att noggrant mäta avstånd, längd, höjd, area och volym på avstånd upp till 150-200 meter. Kraftfulla XL och LH klarar avstånd på upp till 1300 meter! LH kan dessutom även mäta höjder och vinklar.

Lasrar

LD lasrar

Latronix AB utvecklar och tillverkar lasrar för bland annat industrin. Våra lasrar finns inom sågverk, gruvindustri, verkstadsindustri och transport. Argonlasrarna används inom underhållningsindustrin och för medicinskt bruk.

Kameror

CMOS kamera

Latronix CMOS-kameror är idealiska för lite svårare industriapplikationer där en vanlig CCD-kamera inte räcker till. Utmärkande för kamerorna är extremt hög bildhastighet, kombinerat med ljusdynamik på upp till 100dB. Kamerorna passar bra i tuff miljö, tack vare digital dataöverföring, lätt och kompakt konstruktion samt låg effektförbrukning.

Säkerhetsprodukter

Säkerhetsprodukter

Förutom färdiga produkter tillhandahåller vi även enskilda komponenter. I vårt sortiment av lasertillbehör finns även laserskyddsglasögon och varningsetiketter.