Referenser

Vi har samlat några av våra kunder på denna sida. Har du några frågor eller vill prata med fler av våra kunder, kontakta oss!

Atlas Copco Rock Drills AB

Atlas Copco

Atlas Copco Rock Drills AB utgör en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionens huvudkontor ligger i Örebro och har idag cirka 850 anställda. Företaget utför forskning, design, tillverkning och marknadsföring av ett brett sortiment produkter såsom bergborrutrustning, borriggar, och transportfordon för användning i gruvor och gruvschakt över hela värden.

Latronix AB har sedan många år samarbetat med Atlas Copco genom att utveckla och leverera robusta och tåliga lasrar (MD-lasrar) vilka integreras i Atlas Copcos egna produkter. Lasrarna används för att projicera referenspunkter eller referenslinjer och underlättar därmed arbetet i bland annat gruvor.

Kontaktperson Latronix: Enikö Körmendi

Billerud Skärblacka

Skärblacka Bruk i Östergötland är ett pappersbruk med höga krav på kvalitet och säkerhet. Med tre massalinjer, fyra pappersmaskiner och en upptagningsmaskin för avsalumassa är det viktigt att produktionen flyter smidigt.

Som en del i kvalitetsarbetet använder Skärblacka Bruk Euclides Width för att med millimeterprecision kunna säkerställa bredden på pappersrullar. Detta medför att kunderna slipper stopp i sina maskiner (ex tryckpressar, limmaskiner) på grund av felaktig bredd på pappret.

Referens: Martin Hjulberg, Produktionsingenjör
Websida: Billerud Skärblacka
Kontaktperson Latronix: Björn Skatt

Göteborgs Spårvägar AB

Göteborgs Spårvägar

I Göteborg är man noga med att de allmänna kommunikationerna skall passa så många medborgare som möjligt. Därför har man köpt in låggolvsvagnar som är anpassade för handikappade och för personer med barnvagn. Magnetbromsarna och balkarna i underredet på spårvagnarna riskerar att skadas mot höga sten- eller asfaltkanter. Detta kan påverka säkerheten.

För att veta var asfalten överstiger gällande gränsvärden används sedan år 2002 räls- och asfaltmätaren Euclides Rail. Mätvagnen används nattetid och flera precisionsmätare registrerar asfaltens höjd i förhållande till rälsen.

Referens: Tommy Nilsson
Kontaktperson Latronix: Björn Skatt

Iggesund Paperboard

Iggesund

Iggesund Paperboard är en av de största tillverkarna av solidkartong och falskartong i Europa med produktion i Sverige och i Storbritannien. Produkterna används till förpackningar för bland annat livsmedel, kosmetika och konfektyr samt för grafiska ändamål.

På Iggesund Paperboard AB använder man idag bordsmätaren Euclides Lab W för att med hög noggrannhet och precision bestämma bredden på pappersstrippar. Mätaren har en stabil konstruktion, är enkel att använda och har en automatisk, inbyggd kalibreringsfunktion.

Referens: Tord Fagerström
Kontaktperson Latronix: Enikö Körmendi

ScanPole Sverige AB

ScanPole

På ScanPole Sverige AB i Åsbro tillverkas kraftledningsstolpar. Stolparna levereras över hela världen och det är viktigt att produkterna håller hög och jämn kvalitet. Träden som används måste vara långa och raka för att uppfylla kraven som kraftledningsstolpar.

För att mäta stolplängd och registrera stolpkvalitet används Euclides Distance samt tillhörande programvara.

Referens: Bertil Larsson
Kontaktperson Latronix: Björn Skatt