Lasersäkerhetsprodukter

Laser förekommer idag i en mängd olika apparater och används för t.ex. avståndsmätning, positionering och för medicinska applikationer. Laserapparater delas in i sex olika klasser - 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4, där klass 4 är den som ger starkaste laserstrålning.

Laserskyddsglasögon

Laserskyddsglasögon

Laserskyddsglasögon skyddar dina ögon mot skadlig strålning. Filtret i skyddsglasögonen skyddar dina ögon mot UV, synlig eller IR strålning som absorberas eller reflekteras helt.

Laservarningsetiketter

Varningsetiketter

Vi erbjuder självhäftande laservarningsetiketter som uppfyller både de europeiska och de internationella standarden EN 60825-1.