Mätteknik

Optisk triangulering

Euclides System är avstånds-, längd-, bredd- och ytmätare vilka arbetar med optisk triangulering. Detta innebär att en laserpunkt eller kontur belyser en yta. Kameran som sitter på ett fast avstånd i en fast vinkel registrerar den belysta punkten/linjen. Höjdmåttet i varje punkt bestäms med hjälp av triangulering.

Då avståndet mellan mätare och yta förändras förflyttar sig laserpunkten/konturen över kamerans bildpunkter i proportion mot avståndsändringen. Avståndet beräknas och registreras i en mätdator.

För att en punkt/laserlinje skall detekteras på rätt sätt krävs en diffus reflektion från underlaget. Starkt solljus kan störa mätningen och vått underlag kan ge olämpliga reflektioner. För att mätningarna skall fungera tillfredsställande krävs därför torrt (eventuellt småfuktigt) underlag samt avskärmning från solljus.

Avståndsmätning med fasmätningsprincip

En mycket kort laserpuls sänds ut. Tiden/fasskillnaden mellan den utsända och reflekterande pulsen ger underlag för att beräkna avståndet. Eftersom man mäter tiden ljuset tillryggalägger på ner till mm-nivå, blir mätarens elektronik mycket komplicerad och antal mätningar per sekund låg.

Oslagbar noggrannhet?

Latronix AB utnyttjar det bästa ur tekniken; med en speciell kamera- och datorteknik fås en upplösning som är ovanligt bra. Detta medför en noggrannhet utöver det vanliga!