Vårt verksamhetssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Latronix AB skall sälja industriella lasrar och optiska mätsystem för beröringsfri avstånds- och dimensionsmätning såväl i Sverige som på export. Produkterna skall vara av hög kvalitet med robusta konstruktioner och långa livslängder.

Latronix AB skall bedriva egen utveckling och tillverkning. Latronix AB skall även bedriva agenturförsäljning till industrin inom laserområdet och närliggande teknikområden samt leverera kundanpassade system innefattande agenturprodukter.

Latronix AB:s verksamhet skall präglas av ett målstyrt arbetssätt så att en långsiktig prestandaförbättring uppnås i organisationen, våra produkter och tjänster, miljöpåverkan och arbetsmiljö. Detta uppnås genom att var och en av de anställda inom sina ansvarsområden har rätt kompetens och medverkar i att identifiera aspekter för kvalitetspåverkan, miljöpåverkan och arbetsmiljöpåverkan

I arbetet med Verksamhetssystemet identifierar vi aktuella författningskrav för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och implementerar dessa i organisationen och aktuella produkter och tjänster.

Latronix kontinuerliga målstyrningsarbete skall leda till en successiv prestandaförbättring för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, i organisationen, våra produkter och tjänster.

Alla medarbetare har en grundläggande utbildning i arbetet med Verksamhetssystemet och dess uppbyggnad. Verksamhetspolicyn är kommunicerad till samtliga medarbetare och finns tillgänglig för andra intressenter på www.latronix.se.