+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Laser och optisk mätteknik för industri och järnväg

Latronix utvecklar, tillverkar och säljer industriella lasrar, handhållna mätinstrument och kundanpassade mätsystem.

Tack vare vår breda kompetens inom mätteknik och bildbehandling kan vi lösa komplicerade mätproblem effektivt och med hög noggrannhet.

Mätsystem för järnväg

Industriell laser

Mätsystem för järnväg

Övervakning av rälsens och kontaktledningens skick och geometri är grundläggande för att upprätthålla en säker och tillförlitlig järnväg. Latronix erbjuder beröringsfria mätsystem som kan användas såväl för löpande kontroller under normal trafik som engångsinsatser till exempel för verifiering vid nybyggnation eller uppföljning vid underhåll.

Kontaktledningsmätning

Latronix Catenary Measurement är våra produkter för mätning av kontaktledningens höjd, sidoläge, slitage och för identifiering av skador. 

Läs mer

Spårmätning

Latronix Track Measurement är en serie mätsystem för beröringsfri spårmätning. Systemet är modulärt, och kan levereras för mätning av:

  • Spårgeometri
  • Rälprofil
    • Rälslitage
    • Räl-hjulinteraktion
  • Korrugering

Läs mer

Industriell laser

Våra lasrar används bland annat inom gruvindustri, lagerhantering, sågverk, produktion, underhåll och forskning.
Användningsmöjligheterna är många – från enkel positionering till spektroskopi.

Industriella applikationer

Vi erbjuder ett komplett sortiment beröringsfria industrisensorer baserade på LED, laser eller ultraljud för mätning i industriell miljö. Sensorerna kan med fördel användas i olika industriella miljöer för en mängd mätapplikationer. 

LaserDist – Längd- och breddmätning

Längd- och breddmätning med hjälp av laser möjliggör extremt snabba mätningar med hög precision. Systemet kan bland annat användas för mätning av produkter i produktionsprocesser eller på transportband, nivåmätning i tankar, positionering av kranar och fordon och mycket mer.

Läs mer om LaserDist.

Euclides SHEET

Euclides SHEET är vår produkt för beröringsfri mätning av pappersarks bredd, längd och rätvinklighet

Läs mer här.

Kundanpassade system

Latronix har lång erfarenhet av att ta fram kundanpassade system för avstånds- och dimensionsmätning. Våra produkter finns exempelvis inom pappersbruk, sågverk och järnvägsunderhåll.

Våra mätsystem kan användas för två- och tredimensionella mätningar som t.ex. längd-, bredd-, diameter- och profilmätning. Vi kan ta fram kundanpassade system med laser, optiska sensorer och ultraljudsteknik. 

Kontakta oss för mer information.

Nyheter

Spår- och kontaktledningsmätning för spårväg – Göteborg, Sverige

Latronix har levererat ett spår- och kontaktledningsmätningssystem till Göteborgs Spårvägar i Sverige. De optiska mätsystemen innehåller: Kontaktledningens position och slitage Bäddhöjd Spårvidd Mätvagnen har varit i drift sedan 2022 och ger värdefulla insikter för...

Uppdatering av Latronix logotyp

A Fresh Look with Familiarity Latronix har gett sin logotyp och symbol en ansiktslyftning, som kombinerar förnyelse med igenkännelse. Syftet med denna uppdatering är att ge en modernare och mer välpolerad bild, särskilt när den visas på skärmar eller i småtryck. Den...

Från 60-talslok till mätvagn på 2 timmar

När den nybyggda järnvägen i Dakar skulle validieringsmätas gjordes detta med Latronix Track Measurement Compact som installerades på ett 60-talslok. LTM Compact går att flytta mellan olika fordon och kan snabbt installeras och driftsättas. I Dakar erbjöd systemet ett...