+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Laser och optisk mätteknik för industri och järnväg

Latronix utvecklar, tillverkar och säljer industriella lasrar, handhållna mätinstrument och kundanpassade mätsystem.

Tack vare vår breda kompetens inom mätteknik och bildbehandling kan vi lösa komplicerade mätproblem effektivt och med hög noggrannhet.

Mätsystem för järnväg

Industriell laser

Mätsystem för järnväg

Övervakning av rälsens och kontaktledningens skick och geometri är grundläggande för att upprätthålla en säker och tillförlitlig järnväg. Latronix erbjuder beröringsfria mätsystem som kan användas såväl för löpande kontroller under normal trafik som engångsinsatser till exempel för verifiering vid nybyggnation eller uppföljning vid underhåll.

Kontaktledningsmätning

Latronix Catenary Measurement är våra produkter för mätning av kontaktledningens höjd, sidoläge, slitage och för identifiering av skador. 

Läs mer

Spårmätning

Latronix Track Measurement är en serie mätsystem för beröringsfri spårmätning. Systemet är modulärt, och kan levereras för mätning av:

  • Spårgeometri
  • Rälprofil
    • Rälslitage
    • Räl-hjulinteraktion
  • Korrugering

Läs mer

Industriell laser

Våra lasrar används bland annat inom gruvindustri, lagerhantering, sågverk, produktion, underhåll och forskning.
Användningsmöjligheterna är många – från enkel positionering till spektroskopi.

Industriella applikationer

Vi erbjuder ett komplett sortiment beröringsfria industrisensorer baserade på LED, laser eller ultraljud för mätning i industriell miljö. Sensorerna kan med fördel användas i olika industriella miljöer för en mängd mätapplikationer. 

LaserDist – Längd- och breddmätning

Längd- och breddmätning med hjälp av laser möjliggör extremt snabba mätningar med hög precision. Systemet kan bland annat användas för mätning av produkter i produktionsprocesser eller på transportband, nivåmätning i tankar, positionering av kranar och fordon och mycket mer.

Läs mer om LaserDist.

Euclides SHEET

Euclides SHEET är vår produkt för beröringsfri mätning av pappersarks bredd, längd och rätvinklighet

Läs mer här.

Kundanpassade system

Latronix har lång erfarenhet av att ta fram kundanpassade system för avstånds- och dimensionsmätning. Våra produkter finns exempelvis inom pappersbruk, sågverk och järnvägsunderhåll.

Våra mätsystem kan användas för två- och tredimensionella mätningar som t.ex. längd-, bredd-, diameter- och profilmätning. Vi kan ta fram kundanpassade system med laser, optiska sensorer och ultraljudsteknik. 

Kontakta oss för mer information.

Nyheter

25 000 km spårmätningar i Turkiet

Under 2021 levererades ett LTM Flex-system till TCDD Teknik i Turkiet. Detta har använts för att mäta spårgeometri, rälsprofil och korrugering på mer än 25 000 km järnväg. Mer om projektet i videon nedan: https://www.youtube.com/watch?v=bIuaRV4m8wY

LTM används vid verifiering av nybyggd järnväg i Senegal

LTM används vid verifiering av nybyggd järnväg i Senegal

Latronix Track Measurement har använts vid verifiering av nybyggd järnväg. I stora delar av Afrika saknas mätfordon. I samarbete med TCDD Teknik levererade Latronix spårgeometrimätningar som del av verifieringsprocessen av den nybyggda regionala järnvägen i Dakar,...