+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Mätsystem för järnväg

Övervakning av rälsens och kontaktledningens skick och geometri är grundläggande för att upprätthålla en säker och tillförlitlig järnväg. Latronix tillhandahåller kontaktfria mätsystem som kan användas såväl för löpande kontroller under normal trafik som engångsinsatser till exempel för verifiering vid nybyggnation eller underhåll.

Varför

En säker och
tillförlitlig järnväg

Att hålla koll på anläggningen är en grundläggande förutsättning för att kunna planera nödvändigt underhåll som säkerställer att en järnväg är tillförlitlig och säker. Med hjälp av OWLS kan tillståndet av räls och kontaktledning övervakas över tid, och förändringar som indikerar potentiella problem identifieras. På så sätt kan underhållsinsatser sättas in precis på rätt plats och i rätt tid. Flera delar av systemet kan installeras på vanliga rälsburna anläggningsmaskiner, vilket gör att en genomförd underhållsåtgärd snabbt kan verifieras. På så sätt kan trafiken snabbt komma igång igen efter ett uppehåll.

 

Säkerhet

Spårlägesfel kan leda till urspårningar och allvarliga olyckor. OWLS kan identifiera problem som måste åtgärdas, innan det spårar ur!

Driftsäkerhet

Minska trafikstörningarna orsakade av anläggningens tillstånd. OWLS förbättrar det förebyggande underhållet och reducerar det trafikstörande avhjälpande underhållet. OWLS på plats vid avhjälpande underhåll kan kraftigt reducera tid för trafikrestriktioner.

Ekonomi

Underhållsarbeten kan effektiviseras genom kontinuerlig övervakning av anläggningens tillstånd. Kostnaden för förebyggande åtgärder är lägre än konsekvenskostnaden för trafik, drift och underhåll.

Trovärdighet

Våra produkter för mätning av spårkvalitet uppfyller krav enligt europeisk standard EN 13848.

Vår teknik

OWLS

Kontaktfri mätning av spår och kontaktledning

Hög hastighet och upplösning

OWLS levererar data med hög upplösning i hastigheter upp till 300 km/h. Detta möjliggör installation av utrustningen på fordon i passagerartrafik.

Kompakt, modulärt, portabelt

Systemets komponenter kan kombineras och anpassas efter de mätningar som efterfrågas – från att övervaka ett fåtal parametrar till att vara en fullfjädrad mätplattform för spår och kontaktledning. Enheterna är kompakta och kan lätt monteras på olika spårgående fordon.

IoT

Internetuppkopplingen i OWLS möjliggör automatisk backup och åtkomst till mätdata från molnet. Likaså kan uppgraderingar, kalibrering och kontroll av status göras på distans.

Välbeprövad och robust design

OWLS har testats för användning i regn, snö och sol. Utrustningen är robust och väl skyddad från vädrets makter. Systemet har exempelvis använts kontinuerligt i Infranords mättåg sedan 2009.

What

Spårgeometri enligt EN 13848

OWLS Track Geometry

OWLS Track Geometry  är en komplett lösning för mätning av spårgeometri i enlighet med EN 13848. Mätningarna sker beröringsfritt med hjälp av lasrar, optiska sensorer, accelerometrar och gyroskop och kan så vis leverera alla viktiga spårgeometriegenskaper som beskrivs av standarden.

Systemet kan installeras permanent på såväl dedikerade mätfordon som tåg i linjetrafik som rälsburna anläggningsmaskiner eller handhas portabelt och installeras vid behov.

Mätning och beräkning

I grundutförande
  • Höjdläge (höger/vänster räl)
  • Sidoläge (höger/vänster räl)
  • Spårvidd
  • Rälsförhöjning
  • Skevning
  • Kurvatur
Som tillägg
  • Beräkning av rälslitage
  • Beräkning av ekvivalent konicitet
  • Verktyg för trendanalys

What

Rälprofil och geometri

OWLS kan användas för flera olika typer av mätningar gällande rälsens profil och geometri. Nedan kan du läsa om de olika modulerna som kan levereras separat eller i kombination.
OWLS Rail Wear

OWLS Rail Wear används för att mäta rälsens slitage. Med hjälp av laser och optiska sensorer mäts rälsprofilen med hög noggrannhet. OWLS Rail Wear kan sedan jämföra den uppmätta datan med en referensprofil. Beroende på vilka behov som finns kan systemet konfigureras för att mäta insida, ovansida eller utsidan av rälsprofilen, eller självklart samtliga dessa på en och samma gång.

OWLS Rail Profile

OWLS Rail Profile används för att mäta rälens profil. Lasrar och optiska sensorer kan konfigueras för att mäta insida/ovansida respektive utsida/ovansida av rälen. Användbart (och nödvändigt) för den som vill beräkna ekvivalent konicitet.

OWLS Rail Gauge

OWLS Rail Gauge mäter spårvidden. Precis som övriga OWLS-produkter kan systemet arbeta i höga hastigheter och på många olika typer av järnvägsfordon.

What

Kontaktledning

OWLS OHL Geometry & Wear

OWLS OHL Geometry mäter kontaktledningens höjd- och sidoläge (sicksack) från rälsens överkant (RÖK) och från centrum mellan rälerna. Mätningen sker kontaktfritt i upp till 300 km/h och mätsystemet kan samtidigt mäta bärlinans geometri. 

OWLS OHL Wear kan mäta kontaktledningens slitage med hög noggrannhet. Mätystemet kan dels mäta bredden på den planslitna underdelen av kontaktledningen och därmed räkna ut slitaget, och dels identifiera skadade avsnitt och punktslitage på kontaktledningen. 

Features

Ingår alltid

• GPS (RTK) med navigation
• Uppkoppling via 4G
• Molnlagring av mätdata
• Serviceavtal (med support och stabilitetsuppdateringar)
• Ruggad, beprövad design med miljöövervakning
• Värmda rutor och skydd

• NTP-funktion för synkronisering mot externa system
• Mjukvara för att skapa rapporter och larmlistor.
• Möjlighet att jämföra mätningar från olika tillfällen.
• Årlig kalibrering
• Trådlös fjärrstyrning via wifi och 4G

Analyze

Programvara

Kontroll och övervakning

OWLS Measure visar de viktigaste uppmätta egenskaperna i realtid. Programmet används för att starta och stoppa mätningar, göra noteringar om inhämtad data och övervaka systemets status. OWLS Measure handhas trådlöst och kan köras såväl direkt från mätfordonet som på distans.

Analys av mätdata

OWLS Analyze är ett kraftfullt verktyg för behandling och analys av inhämtad mätdata. I programmet är det bland annat möjligt att:

• Grafiskt visualisera mätdata och
avvikelser från gränsvärden
• Göra noteringar   
• Granska mätdata
• Ställa in gränsvärden   
• Exportera rapporter

Referenser

Referenser och aktiva installationer