+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Mätsystem för järnväg

Övervakning av rälsens och kontaktledningens skick och geometri är grundläggande för att upprätthålla en säker och tillförlitlig järnväg. Latronix tillhandahåller kontaktfria mätsystem som kan användas såväl för löpande kontroller under normal trafik som engångsinsatser till exempel för verifiering vid nybyggnation eller underhåll.

Varför

En säker och
tillförlitlig järnväg

Att övervaka järnvägens skick är en grundläggande förutsättning för att kunna planera nödvändigt underhåll som säkerställer tillförlitlighet och säkerhet. Med Latronix spår- och kontaktledningsmätning kan anläggningen övervakas över tid, och förändringar som indikerar potentiella problem identifieras. På så sätt kan underhållsinsatser sättas in precis på rätt plats och i rätt tid. Flera delar av systemet kan installeras på vanliga rälsburna anläggningsmaskiner, vilket gör att en genomförd underhållsåtgärd snabbt kan verifieras. På så sätt kan trafiken snabbt komma igång igen efter ett uppehåll.

 

Säkerhet

Spårlägesfel kan leda till urspårningar och allvarliga olyckor. Spårmätningar kan identifiera problem som måste åtgärdas, innan det spårar ur!

Driftsäkerhet

Tillgång till mätdata förbättrar det förebyggande underhållet och reducerar det trafikstörande avhjälpande underhållet. Latronix mätsystem på plats vid avhjälpande underhåll kan kraftigt reducera den tid som krävs för att lyfta trafikrestriktioner.

Ekonomi

Underhållsarbeten kan effektiviseras genom kontinuerlig övervakning av anläggningens tillstånd. Kostnaden för förebyggande åtgärder är lägre än konsekvenskostnaden för trafik, drift och underhåll.

Trovärdighet

Våra produkter för mätning av spårkvalitet uppfyller krav enligt europeisk standard EN 13848.

Vår teknik

Latronix Railway Measurements

Läs mer om våra olika mätsystem

Features

Fördelar

Hög hastighet och upplösning

Mätning kan göras i  hastigheter upp till 300 km/h. Detta möjliggör installation av utrustningen på fordon i passagerartrafik.

Kompakt, modulärt, portabelt

Systemets komponenter kan kombineras och anpassas efter de mätningar som efterfrågas – från att övervaka ett fåtal parametrar till att vara en fullfjädrad mätplattform för spår och kontaktledning. Enheterna är kompakta och kan lätt monteras på olika spårgående fordon.

IoT

Internetuppkopplingen möjliggör automatisk backup och åtkomst till mätdata från molnet. Likaså kan uppgraderingar, kalibrering och kontroll av status göras på distans.

Välbeprövad och robust design

Systemet har testats för användning i regn, snö och sol. Utrustningen är robust och väl skyddad från vädrets makter. 

Features

Ingår alltid

• GPS (RTK) med navigation
• Uppkoppling via 4G
• Ruggad, beprövad design med miljöövervakning
• NTP-funktion för synkronisering mot externa system

• Mjukvara för att skapa rapporter och larmlistor.
• Möjlighet att jämföra mätningar från olika tillfällen.
• Årlig kalibrering (inom serviceavtal)
• Trådlös fjärrstyrning

Analyze

Programvara

Kontroll och övervakning

Latronix Collect visar de viktigaste uppmätta egenskaperna i realtid. Programmet används för att starta och stoppa mätningar, göra noteringar om inhämtad data och övervaka systemets status. Collect handhas trådlöst och kan köras såväl direkt från mätfordonet som på distans.

Analys av mätdata

Latronix Viewer är ett kraftfullt verktyg för behandling och analys av inhämtad mätdata. I programmet är det bland annat möjligt att:

• Grafiskt visualisera mätdata och
avvikelser från gränsvärden
• Göra noteringar   
• Granska mätdata
• Ställa in gränsvärden   
• Exportera rapporter