+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Korrugering

RCMS

What

Korrugeringsmätningar i hög hastighet

Korrugering ger upphov till ljud och vibrationer som stör både passagerare och omgivningen. Minst lika allvarligt är att det ökar slitaget på såväl bana som fordon, vilket i längden leder till behov av underhåll. 

Latronix Corrugation  är ett kontaktlöst mätsystem för korrugering, som mäter ytstrukturer med våglängd från 30 mm till 1000 mm med hög noggrannhet. Mätning kan göras i upp till 100 km/h, vilket till skillnad från många traditionella system möjliggör att täcka stora avstånd och identifiera problematiska områden där slipning behöver planeras. 

 

Mätning och beräkning

Uppmätta parametrar
  • Korrugeringsmätningen delas upp i tre våglängdsintervall och rapporteras i rms micrometer. 

Mer än korrugering

Latronix system för spår och kontaktledningsmätning är modulärt. Flera mätningar kan med fördel kombineras på ett och samma fordon, och flera mättekniker kan kombineras i samma fysiska enhet.