+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

LaserDist

Snabb längd-, bredd- och nivåmätning med hög noggrannhet

About

Om LaserDist

LaserDist Standard är en lättanvänd och mångsidig mätare för avstånds-, nivå- och positionsmätning. Den består av en liten, tålig och lättplacerad mätmodul och en fristående display. På den tydliga tvåradiga färgdisplayen visas avstånd och status parallellt.

Avståndsmätning
LaserDist Standard sänder ut en synlig laserstråle ur instrumentets front som riktas mot den yta som man skall mäta avståndet till. Mätningen kan ske mot naturliga ytor på upp till 100 meters avstånd. Användning av en måltavla utökar mätområdet.

Nivåmätning
LaserDist Standard kan räkna om avstånden till procent, t. ex. för att visa fyllnadsgrad i en sädessilo.

Bredd-/tjockleksmätning
Med hjälp av två laserenheter som monteras på ett uppmätt avstånd kan bredd eller tjocklek mätas. Båda laserenheterna kopplas till en och samma displayenhet. 

 

Robust och industriellt anpassad konstruktion

Noggrann mätning upp till 500 meter

Trådlös dataöverföring

Display och mätare separerade

Enkel att använda och att programmera

How

Användningsområden

 • I hamnar, där avståndet visas när en båt lägger till. Larmet varnar när båten är för nära kajkanten.
 • Vid positionering av traverser. Kollisioner undviks genom att traversen saktas ner när den t. ex. är fem meter från ändläge och stannas helt när den är en meter från ändläge.
 • För beröringsfri diametermätning av pappersrullar.
 • För nivåmätning i en sädessilo eller vattentank.
 • Mätning visar nivån inuti en silo och talar om när nivån är för låg eller för hög. Nivån kan visas antingen i meter eller procent.
 • Vid positionering av kranar utomhus.
 • Vid bevakning av bärande konstruktioner. Mätaren kan riktas in och nollställas mot en balk i ett brospann och ge larm om balken rör sig mer än t. ex. 5mm.
 • Kollisionsvarning för fordon.
 • Avståndsmätning mot rörliga objekt på transportband.
 • Längdmätning av fasta eller rörliga objekt i produktionsprocesser.
 • Vid konstruktion och installation av hissar.

Med hjälp av två motställda mätmoduler kan till exempel tjocklek mätas.

Details

Tekniska specifikationer

Modellbeteckning65M65MX100M100MX
Antal larm (förinställda) 0404
Avståndsmätning,
Inverterad avståndsmätning
Mätområde0.05-65 m0.05-65 m0,05-100 m0,05-100 m
Nivåmätning i procent--
Nollställning/offset (förinställda)
Upplösning på displaymmmmmm, cm eller dmmm, cm eller dm

Samtliga modeller

Dimensioner:  Display 100x80x100mm. Avståndsmätare 100x80x196mm
Lasereffekt: 0.95mW
Laserklass: 2
Kapsling: IP65
Matningsspänning: 24V DC
Omgivningstemperatur: Mätmodul -10° till +45°C. Display 0°C till +55°C

Som standard levereras LaserDist med 15 meter kabel mellan display- och mätmodul. Finns även med trådlös koppling.

 

Tillbehör

· RS485-interface mellan display och mätmodul för kabellängd, upp till 1000m
· Trådlös dataöverföring mellan display och mätmodul, upp till 1000m
· Extra RS232-utgång (alt. RS485) för anslutning till dator
· Analog utgång (ström eller spänning)
· Extra display med större siffror
· Laddningsbart batteripack för kabellös drift
· Transformator för 230VAC