+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Laserklass och säkerhet

Klass 1

Lasrar i klassen är ofarliga även vid lång tids exponering (100 sekunder). Antingen är lasrarna så svaga att de inte kan ge några skaderisker hur man än bär sig åt, eller också rör det sig om apparater som innehåller lasrar – som i sig kan vara av högre klass – men är inbyggda och förreglade så att ingen farlig strålning kommer ut.

Klass 1M (magnifyer)

Lasrar vars totala effekt eller pulsenergi överskrider vad som tillåts i klass 1 (gäller såväl UV, synligt och IR), men där strålen inte är smal utan utbredd. På så sätt kan exponeringsgränsvärdena för ett obeväpnat öga inte överskridas. Om man samlar strålknippet t.ex. med optik, kan dock ofarligheten inte garanteras.

Klass 2

Till Klass 2 ingår endast synligt ljus (våglängd mellan 400-700nm). 100mm från strålkällans fokus skall det genom ett 50mm liten hål komma ut en effekt som är mindre än 1mW. Detta förutsätter ickepulserad laser.

Anledningen till denna gräns är att man anser att blinkreflexen reagerar på ca 0.25 sekunder. Under denna tid kan ögat utan problem titta på en laserprick med en effekt som är mindre än 1mW.

Klass 2M (magnifyer)

Till Klass 2M ingår endast synligt ljus (våglängd mellan 400-700nm). Klass 2 M motsvarar Klass 2 men är en spridd laser, exempelvis en linjelaser. Med hjälp av optik kan man alltså göra den starkare. 100mm från strålkällans fokus skall det genom ett 7mm litet hål komma ut en effekt som är mindre än 1mW. Detta förutsätter ickepulserad laser.

7mm är pupillens storlek och är orsaken till att gränsen är satt till 7mm.

Klass 3R (restricted)

Klass 3R delas upp i två delar; en för synligt ljus och en för osynligt ljus (till exempel UV och IR). Synligt ljus (våglängd mellan 400-700nm): Till Klass 3R ingår lasrar som är starkare än 1mW men svagare än 5mW. Osynligt ljus: Mer effekt än Klass 1 men mindre 5 x klassgränsen för Klass 1.

Klass 3B

Klass 3B delas upp i två delar; en för synligt ljus och en för osynligt ljus (till exempel UV och IR). Synligt ljus (våglängd mellan 400-700nm): Till Klass 3B ingår lasrar som är starkare än 5mW men svagare än 500mW. Osynligt ljus: Mer effekt än 5 x klassgränsen för Klass 1 men svagare än 500mW.

Klass 4

Klass 4 är lasrar som är starkare än 500mW.

Lasrar av denna klass är alltid farliga för ögon och hud. Varning! Det kan även vara farligt att oskyddad betrakta en upplyst fläck på en matt yta!