+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Latronix har nyligen levererat utrustning för spårlägesmätning, OWLS Track Geometry (OTG), för användning vid driftsättning av ett nytt tåg. Operatören har köpt in en serie nya tåg och inför driftsättning i persontrafik ska det utvärderas att dessa lever upp till specifikationerna. Under valideringen används spårgeometridata från OWLS OTG som en del av utvärderingen av fordonens prestanda.

I denna installation placerades kontrollenheter, strömförsörjning och annan elektronik inne i fordonet medan IMU (Inertial Measuring Unit) och rälmätare monterades under tåget.

OWLS kan även levereras som en kompakt enhet där all utrustning levereras i en enhet som installeras under tåget.