+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Latronix produkter för järnvägsmätningar byter namn från OTG och OWLS till Latronix Track Measurement (LTM). Vårt standardsystem för spårgeometri och rälprofilmätningar som snabbt kan installeras och driftsättas på diverse järnvägsfordon samlas under LTM Compact, medan de mer kundanpassade inbyggda/utökade system samlas under LTM Flex. System för kontaktledningsmätning samlas under Latronix Catenary Measurement med produkten LCM Flex. På komponentnivå behålls OWLS som prefix.

Latronix har sedan början av 2010-talet utvecklat mätsystem för järnväg. De senaste åren har vi ökat vår satsning på dessa system. Genom att sätta Latronix främst i alla våra produkter och lösningar för järnvägsmätningar vill vi fortsätta arbetet med att etablera företaget som en aktör på spårmätningsmarknaden. Med den nya namnstrukturen tydliggör vi vilka namn som ska gälla för den sålda lösningen, för den levererade fysiska produkten och för de individiella delarna som bygger upp systemet. Sist men inte minst anpassar vi namnstrukturen för kunna ta in de nya mättekniker vi utvecklat – inte bara spårgeometri.

Mattias Mattsson, VD

Arbetet med att implementera den nya namnstrukturen är redan påbörjad och kommer under de närmsta månaderna föras in i all relevant dokumentation.

  • Lösning – Latronix Track/Catenary Measurment
    • Produkt – T.ex. LTM Compact
      • Komponent – T.ex OLWS Com

För den som är bekant med våra tidigare namn:

OWLS Track Geometry ->Latronix Track Measurement
OTG (kompakt version) ->LTM Compact
OTG (modulärt system) ->LTM Flex
OWLS Overhead Line ->Latronix Catenary Measurement

Även programvarorna för järnvägsmätningar får en ny serie namn – Latronix Metis.

Våra programvaror kan typiskt användas för både spår – och kontaktledningsmätningar. Vi tar därför detta tillfälle att justera namnen, så att de inte är kopplade till det ena eller andra. Samtidigt skapar vi en tydlig namnstruktur som vi kan växa i – både för mjuk och hårdvara. Jag ser fram emot att ännu starkare marknadsföra våra produkter under “Latronix”, samtidigt som jag tycker det är skoj att vi kan bevara lite historia genom att behålla OWLS på komponentnivå.

Björn Skatt, CTO

Nedan presenteras de nya mjukvarunamnen:

viewOTG ->
viewOTG Live ->
collectOTG ->
calcOTG ->
calcOTG-Profile ->
Latronix Metis Viewer
Latronix Metis Live
Latronix Metis Collect
Latronix Metis Calc
Latronix Metis Profile