+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Latronix AB

Laser och optisk mätteknik för industri och järnväg

 

About Us

Sedan 1984

Latronix grundades 1984 och har sedan dess utvecklats till ett nationellt och internationellt
väletablerat företag inom laserteknik.

Latronix AB utvecklar, tillverkar och säljer industriella lasrar, handhållna lasermätinstrument
och industrianpassade beröringsfria avstånds- och dimensionsmätsystem.

Mätsystem för järnväg

Industriell laser

Industriella tillämpningar

Samarbeten

Branchorganisationer och samarbeten

TransQ

Vi är en certifierad leverantör enligt “TransQ Pre-Qualification System” inom följande områden: 

1.3.99 Other Railway, Materials and Equipment
4.15.7 Testing and Measuring Instruments / Equipment
5.2.4 Railway Inspection and Monitoring Services

Swerig

Sverige har ett gott internationellt anseende som producent av avancerad järnvägsteknik. Landet har varit i framkant när det gäller omstrukturering och omvandling av statliga järnvägar till effektiva affärsinriktade enheter utformade för att möta kundernas krav och konkurrensen med andra transportmedel. Denna process har bidragit till utvecklingen av starka, marknadsorienterade svenska leverantörer av produkter och tjänster inom järnvägssektorn.

I denna miljö har ledande svenska företag som täcker hela järnvägssektorn grundat SWERIG – Swedish Rail Industry Group.

Latronix är medlem i SWERIG. Läs gärna presentationen av vårt bolag här

Sinf

Sinf är en politiskt obunden arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag och industri. Latronix tar vårt ansvar som arbetsgivare och leverantör på stort allvar, och får genom Sinf stöd i arbetsrätt, affärsjuridik och affärsutveckling.

Photonic Sweden

Latronix är medlem i PhotonicSweden – den nationella plattformen för optik och fotonik. Organisationen ger Latronix tillgång till ett brett nätverk inom branschen och verkar för forskning, utbildning och utveckling av områden som är relevanta för vår verksamhet.