+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Latronix AB

Laser och optisk mätteknik för järnvägs- och industritillämpningar

 

Om oss

Sedan 1984

Latronix grundades 1984 och har sedan dess utvecklats till ett
väletablerat företag inom laserteknik.

Latronix AB utvecklar, tillverkar och säljer industriella lasrar, handhållna lasermätinstrument
och industrianpassade kontaktlösa avstånds- och dimensionsmätningssystem.

Mätutrustning för järnvägar

Industriell laser

Industriella tillämpningar

Samarbeten

Branschorganisationer och samarbeten

TransQ

Vi är en certifierad leverantörenligt “TransQ Pre-Qualification System” inom följande områden:

1.3.99 Andra järnvägar, material och utrustning
4.15.7 Provnings- och mätinstrument/utrustning
5.2.4 Tjänster för inspektion och övervakning av järnvägar

Swerig

Sverige har ett gott internationellt rykte som tillverkare av avancerad järnvägsteknik. Landet har gått i bräschen för att omstrukturera och omvandla de statliga järnvägarna till effektiva affärsorienterade enheter som är utformade för att uppfylla kundernas krav och konkurrera med andra transportsätt. Denna process har bidragit till utvecklingen av starka, marknadsorienterade svenska leverantörer av produkter och tjänster inom järnvägssektorn.

I denna miljö har ledande svenska företag som täcker hela järnvägssektorn grundat SWERIG – Swedish Rail Industry Group.

Latronix är medlem i SWERIG. Läs gärna presentationen av vårt företag här

Sinf

Sinf är en politiskt oberoende arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag och industrin. Latronix tar vårt ansvar som arbetsgivare och leverantör på stort allvar. Genom Sinf får vi stöd i juridik- ochaffärsfrågor.

Photonic Sverige

Latronix är medlem i PhotonicSweden – den nationella plattformen för optik och fotonik. Organisationen ger Latronix tillgång till ett brett nätverk i branschen och arbetar för forskning, utbildning och utveckling inom områden som är relevanta för vår verksamhet.

Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg (KNRBB)

KNRBB är ett internationellt samarbetsföretag med över 70 medlemmar som arbetar för att skapa projekt och samarbeten mellan kunder, leverantörer och forskare.