+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Järnvägsprofil

RPMS

Vad

Järnvägsprofil och slitage

Med ökande hastigheter och belastningar är det viktigare än någonsin att mäta järnvägsprofilen – både för underhållsplanering och för järnvägssäkerheten genom den direkta kopplingen till fordonsdynamiken.

Latronix Rail Profile är en lösning för att mäta rälsprofil och rälsslitage. Mätningar av rälsprofilen kan också användas för att beräkna växelverkan mellan hjul och räls, t.ex. ekvivalent konicitet.

Systemet kan levereras för mätning av den inre rälsprofilen, eller alternativt ett utökat system med möjlighet att mäta hela rälsprofilen. Den kan installeras på särskilda mätfordon och tåg i linjetrafik samt på spårbundna byggmaskiner eller kan hanteras portabelt och installeras vid behov.

Mätning och beräkning

Järnvägsprofil, mätdata

Rälsprofilen till höger och vänster mäts med hög noggrannhet. Mätningarna kan användas för att beräkna slitaget på rälsen och analysera interaktionen mellan hjul och räls.

Slitage av räls, mätdata

Följande parametrar kan beräknas från mätningen av rälsprofilen:

  • Slitage på höjden
  • Sidoslitage
  • 45-graders slitage
  • Slitna områden
Samverkan mellan hjul och skena

Ekvivalent konicitet för en eller flera positioner kan beräknas för hela mätningen och visas tillsammans med rälsslitage eller andra mätdata. Hjulprofiler för beräkningen kan vara nya eller slitna hjul.

Samspelet mellan hjul och skena, inklusive kontaktytor och radieskillnader, kan också illustreras för utvalda positioner.

Mer än en järnvägsprofil

Latronix system för mätning av spår och linbanor är modulära. Flera mätningar kan kombineras på ett och samma fordon, och flera mätmetoder kan kombineras i samma fysiska enhet.