+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Rälsprofil

RPMS

What

Rälsprofil och slitage

Med ökande hastigheter och laster är rälsprofilmätningar är viktigare nu än någonsin – såväl för planering av underhåll som för järnvägens säkerhet genom sin direkta koppling till fordons gångdynamik.  

Latronix Rail Profile är en lösning för mätning av rälsprofil och och rälsslitage. Rälsprofilmätningar kan också användas för beräkning av hjul-rälsinteraktion, såsom ekvivalent konicitet.

Systemet kan levereras för mätning av den inre rälsprofilen, alternativt ett utökat system med möjlighet till mätning av hela rälsprofilen. Det kan installeras såväl på dedikerade mätfordon och tåg i linjetrafik som rälsburna anläggningsmaskiner eller handhas portabelt och installeras vid behov. 

Mätning och beräkning

Rälsprofil, mätdata

Rälsprofil höger och vänster mäts med hög nogrannhet. Mätningarna kan användas för beräkning av rälslitage och analyser av hjul-rälsinteraktion. 

Rälslitage, mätdata

Följande parametrar kan beräknas från rälprofilmätningen: 

  • Höjdslitage
  • Sidoslitage
  • 45-gradersslitage
  • Sliten area
Hjul-rälsinteraktion

Ekvivalent konicitet för en eller flera positioner kan beräknas för hela mätningen och visas tillsammans med rälslitage eller annan mätdata. Hjulprofiler för beräkningen kan vara nya eller slitna hjul. 

Hjul-rälsinteraktion, inklusive kontaktytor och radiedifferenser kan också illustreras för utvalda positioner. 

Mer än rälsprofil

Latronix system för spår och kontaktledningsmätning är modulärt. Flera mätningar kan med fördel kombineras på ett och samma fordon, och flera mättekniker kan kombineras i samma fysiska enhet.