+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

Spårgeometri

TGMS

What

Spårgeometrimätning enligt EN 13848

Latronix Track Geometry  är en komplett lösning för mätning av spårgeometri i enlighet med EN 13848. Mätningarna görs kontaktlöst, genom ett inertial-baserat mätsystem och kan på så vis leverera data för alla viktiga spårgeometriegenskaper hög noggrannhet och minimalt underhåll.

Systemet kan installeras permanent på såväl dedikerade mätfordon som tåg i linjetrafik som rälsburna anläggningsmaskiner eller handhas portabelt och installeras vid behov.

Mätning och beräkning

Uppmätta parametrar

Enligt EN13848:

 • Höjdläge (höger/vänster räl)
 • Sidoläge (höger/vänster räl)
 • Spårvidd
 • Rälsförhöjning
 • Skevning

Övriga i urval:

 • Kurvatur
 • Förändringshastigheter
 • TQI
 • TQC
 • Standardavvikelser
 • Numberof single errors

Mer än spårgeometri

Latronix system för spår och kontaktledningsmätning är modulärt. Flera mätningar kan med fördel kombineras på ett och samma fordon, och flera mättekniker kan kombineras i samma fysiska enhet.