+46 (0)8-446 48 30 sales@latronix.se

A Fresh Look with Familiarity

Latronix har gett sin logotyp och symbol en ansiktslyftning, som kombinerar förnyelse med igenkännelse. Syftet med denna uppdatering är att ge en modernare och mer välpolerad bild, särskilt när den visas på skärmar eller i småtryck. Den nya logotypen ärver många av sina egenskaper från den tidigare versionen och är avsedd att vara igenkännlig för våra lojala kunder.

Den nya logotypen kommer omgående att implementeras på våra digitala plattformar. För trycksaker, publikationer och produkter kommer vi gradvis att införa den nya logotypen när vi producerar nya partier eller släpper nya artiklar, publikationer, programvaror etc. Under denna övergångsfas kommer den gamla och den nya logotypen att existera sida vid sida.