Latronix har nyligen levererat utrustning för spårlägesmätning, OWLS Track Geometry (OTG), för användning vid driftsättning av ett nytt tåg. Operatören har köpt in en serie nya tåg och inför driftsättning i persontrafik ska det utvärderas att dessa lever upp till...